فروش عمده شانه هیر بین

فروش عمده شانه هیر بین

فروش عمده شانه هیر بین : اگر مو های بلندی دارید با این شانه بدون اینکه موهایتان آسیب ببیند می توانید آنها را شانه کنید. زیبا و دارای بسته بندی و آینه داخل شانه گره مو باز کن هیر بین Hair Beanباشانه ی هیر بین موهای خود را چه خشک و چه خیس به راحتی شانه کنید.با شانه ی هیر بین موهای خود را در زمانی کوتاه بدون آنکه شانه در موهایتان گیر کند به آسانی شانه کنید.

 شانه هیر بین

موهای شما هر مدلی که باشد با شانه هیر بین اصل Hair Bean می توانید به آنها حالت دهید و بهترین شکل مو را برای خود بسازید


با این وسیله گره موهایتان خیلی آسان و سریع از هم باز می شود

  شانه هیر بین

 شانه هیر بین

تماس بگیرید

-