فروش عمده کفش پرشی كانگو جامپز kangoo jumps

فروش عمده کفش پرشی كانگو جامپز kangoo jumps

کفش پرشی كانگو جامپز kangoo jumps طراحان سوئيسي مدعي شده‌اند كه استفاده از كفش كانگورويي به مدت 30 تا 40 دقيقه و دو بار در هفته مي‌تواند با حذف مواد سمي از بدن، باعث تقويت سيستم لنفاوي شود.کفش پرشی كانگو جامپز kangoo jumps طراحان سوئيسي مدعي شده‌اند كه استفاده از كفش كانگورويي به مدت 30 تا 40 دقيقه و دو بار در هفته مي‌تواند با حذف مواد سمي از بدن، باعث تقويت سيستم لنفاوي شود.

 همچنين ورزشكاراني كه به دليل آسيب‌هاي ورزشي در دوران نقاهت بسر مي‌برند، مي‌توانند از اين كفش براي انجام پياده روي‌هاي سبك استفاده كنند.

این کفش در رنگ های آبی و قرمز و در سایز های زیر موجود می باشد.

سایز ۱ :       ۳۰ الی ۳۲   /     سایز 2 :       ۳۳ الی ۳۵    /     سایز 3 :       ۳۶ الی

کفش پرشی كانگو جامپز kangoo jumps

کفش پرشی كانگو جامپز kangoo jumps

کفش پرشی كانگو جامپز kangoo jumps

کفش پرشی كانگو جامپز kangoo jumps

کفش پرشی كانگو جامپز kangoo jumps

کفش پرشی كانگو جامپز kangoo jumps

کفش پرشی كانگو جامپز kangoo jumps

کفش پرشی كانگو جامپز kangoo jumps

تماس بگیرید

-